ALS LEREN GEEN KINDERSPEL MEER IS

Welkom op de website van Steen Papier Schaar, de remedial teaching praktijk van Lucia Heijnsbroek. Steen Papier Schaar helpt kinderen hun motivatie, zelfvertrouwen en plezier in het leren terug te krijgen. Zo worden achterstanden ingehaald en kan het kind weer aanhaken bij de rest van de klas.

Neem contact op voor een gratis orientatiegesprek

REMEDIAL TEACHING IN DE PRAKTIJK

KERNWAARDEN

Geen kind is hetzelfde en daarom zal er bij Remedial Teaching altijd sprake zijn van een unieke aanpak. Voor de beste resultaten houd ik me aan de volgende kernwaarden: 

1)   Veel persoonlijke aandacht en een luisterend oor, zowel voor kind als ouders.

2)   Sterke kanten van het kind benadrukken om het zelfvertrouwen te vergroten

3)   Spelenderwijs kinderen weer plezier in het leren geven.

KENNISMAKING

Steen Papier Schaar wil alle kinderen helpen, of ze nu enkel wat moeite met bepaalde vakken hebben, of inmiddels een meer structurele achterstand hebben opgebouwd. Tijdens de kennismaking probeer ik een eerste inschatting te maken van de leerproblemen. Belangrijker is echter het leren kennen van kind en ouders. Een goede klik en vertrouwen is belangrijk voor een succesvol traject.

TERUG NAAR DE KERN

Aan het begin van elk traject zal er veel aandacht zijn voor de achtergrond van de leerproblemen. Het begin van een achterstand is vaak al enkele jaren geleden gemaakt. Met de tijd krijgt een kind dan steeds meer moeite om het tempo van de school bij te benen. Het is belangrijk terug te gaan naar de oorsprong van het probleem, dat aan te pakken en vervolgens de achterstanden in te halen zodat het kind weer kan aansluiten bij zijn of haar leeftijdsgenootjes.

AAN DE SLAG!

Na het onderzoek naar de achtergrond van de leerproblemen stel ik een plan van aanpak op. In de praktijk ben ik dan echter al lang met het kind aan het werk gegaan. Door snel te beginnen krijg ik het beste beeld van hoe het kind leert, wat zijn of haar sterke kanten zijn en wat het leuk vindt om te doen. Zo kan ik mijn plan van aanpak aan het kind aanpassen. 

SAMENWERKING

In elk traject staat het kind centraal maar is er ook veel aandacht voor de ouders en de school. Goede samenwerking is namelijk erg belangrijk voor succes. Ouders kunnen mij goed bereiken met vragen of om te overleggen. Ook onderhoud ik goede contacten met de school en evalueren we de voortgang van het kind samen.

“MET LUCIA'S GEDULD EN ENTHOUSIASME ZIEN WE ONZE ZOON VOORUIT GAAN. ZE GEEFT GOED ADVIES EN KIJKT ECHT NAAR ONZE ZOON ALS PERSOON. DAAR PAST ZIJ HAAR MANIER VAN LESGEVEN OP AAN. DOOR HET EEN OP EEN CONTACT KAN ONZE ZOON BETER ZIJN AANDACHT ERBIJ HOUDEN.”

EVEN VOORSTELLEN

LUCIA HEIJNSBROEK 

Sinds 1980 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Inmiddels heb ik veel ervaring met alle leeftijdsgroepen.

De basisschool waar ik werk staat in Amsterdam-Noord. Om leerlingen met leerachterstand beter te kunnen helpen besloot ik in 2003 de opleiding voor Remedial teaching te doen. Hiertoe heb ik de tweejarige Post-HBO leerroute “Aanvankelijk leren en voortgezet leren” gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht.

Naast mijn werk als remedial teacher in Amsterdam ben ik door verschillende ouders in de Zaanstreek gevraagd om hun zoon of dochter te helpen met leerproblemen op het gebied van rekenen, lezen en spelling. De begeleiding vindt bij mij thuis plaats of op hun eigen school.

Telkens is er veel overleg met de eigen leerkracht en de intern begeleider. De combinatie van mijn werkzaamheden vind ik heel erg boeiend. Zoals op zoveel scholen verdween echter ook op mijn Amsterdamse school de Remedial teaching als gevolg van bezuinigingen en zo werk ik nu weer als reguliere groepsleerkracht. Als leerkracht wil je het beste onderwijs geven aan alle leerlingen. Maar net als in 2003, het jaar dat ik besloot de opleiding voor Remedial Teaching te doen, weet ik dat het een moeilijke opdracht voor leerkrachten is om kinderen met leerproblemen en -achterstanden goed in de klas te begeleiden.  Met de nieuwe Wet Passend Onderwijs zullen leerkrachten nog vaker met niveau-verschillen in de klas te maken krijgen. Ik ben bezorgd dat er vaker kinderen buiten de boot zullen vallen.

Nog steeds werk ik met heel veel plezier individueel met leerlingen thuis of zo mogelijk op de school van het kind. Als remedial teacher bouw je een speciale band op met het kind en de ouders. Ik vind het contact met de leerkracht en de intern begeleider van de school van het kind belangrijk. Samenwerking tussen ouders, de school en de remedial teacher zorgt ervoor dat het kind zich beter kan ontwikkelen.

https://www.linkedin.com/in/luciaheijnsbroek

“OP 1 AUGUSTUS 2014 TREEDT DE WET PASSEND ONDERWIJS IN. SCHOLEN HEBBEN IN SOMMIGE GEVALLEN DE MOGELIJKHEID EEN ZORGKIND EEN ONDERSTEUNINGS-ARRANGEMENT AAN TE BIEDEN. DAARMEE KAN BIJVOORBEELD DE HULP VAN EEN REMEDIAL TEACHER WORDEN INGEROEPEN. OOK ALS DIE MOGELIJKHEID VOOR UW KIND NIET AANWEZIG IS KAN IK ONDERSTEUNING BIEDEN.”

PASSEND ONDERWIJS

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in. De scholen zijn verplicht om ieder kind een passende plek te bieden. Die plek kan op de eigen school zijn, maar ook op een andere. De angst bestaat dat een school een zorgkind afwijst en dat een volgende school dat ook zal doen. De scholen hebben met overvolle klassen te maken en denken niet de goede aanpak in huis te hebben. De ideologie achter passend onderwijs is mooi, maar het passend onderwijs is nog niet klaar, het begint pas!

Je ziet dat scholen voorzichtig zijn ten aanzien van de opvang van zorgleerlingen. Toch zullen er vanaf augustus  op alle scholen meer leerlingen aangemeld worden die extra aandacht nodig hebben.

Leerkrachten geven graag het beste onderwijs aan hun leerlingen; zij sluiten graag aan bij hun talenten en hun mogelijkheden. Maar hun taak wordt er zeker niet eenvoudiger op en de vraag naar meer handen in de klas is duidelijk aanwezig.   

De samenwerkingsverbanden hebben een budget om ondersteuningsarrangementen  te geven aan een school. Een school kan een dergelijk arrangement aanvragen voor een of meerdere zorgleerlingen. Op deze wijze kan een school (bv.) een remedial teacher inhuren om de leerling extra te helpen. Zo ben ik al door verschillende scholen benaderd voor ondersteuning  aan een van hun leerlingen. In zo’n geval werk ik met het kind op school.

“LUCIA GEEFT HEEL GESTRUCTUREERD EN GEDEGEN LES. ZE BEGRIJPT SNEL HOE EEN KIND IN ELKAAR ZIT EN WAAR DE PROBLEMEN ZITTEN. HAAR LESSEN SLUITEN GOED AAN OP DE METHODES VAN SCHOOL”

REFERENTIES

Mijn dochter heeft ongeveer 1,5 jaar bijles gehad bij Lucia (rekenen en taal). Zij had een behoorlijke achterstand opgelopen op school, zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare reden voor was. De samenwerking met Lucia heb ik als zeer positief ervaren. Lucia geeft heel gestructureerd en gedegen les. Ze begrijpt snel hoe een kind in elkaar zit en waar de problemen zitten. Haar lessen sluiten goed aan op de methodes van school. Mijn dochter heeft veel baat gehad bij haar lessen.

 

Titia

Lucia heeft mijn dochter Anna-Belle nu twee jaren als remedial teacher ondersteund omdat Anna-Belle een achterstand had op AVI-leesniveau (van meer dan een jaar). Daarnaast bleek uit onderzoek dat zij ook nog een lichte vorm van dyslexie heeft. Lucia heeft de lessen op speelse wijze en het is voor Anna-Belle nooit een opgave geweest om naar Lucia toe te gaan. Inmiddels zit mijn dochter na twee jaar bijna op haar AVI niveau. Wij zijn als ouders dus uiterst tevreden over Lucia als remedial teacher.

 

Groeten,

Sybrand

Onze zoon loopt wat achter bij zijn leeftijdgenootjes. Wij hebben Lucia gevonden via een kennis. Zij helpt onze zoon nu voornamelijk met rekenen maar ook met taal. Dankzij haar geduld en enthousiasme zien we onze zoon vooruitgaan. Ze geeft goed advies. Ook kijkt ze echt naar onze zoon als persoon en past ze daarop de manier van lesgeven aan. Door het 1 op 1 contact kan onze zoon beter zijn aandacht er bij houden. Ze houdt ook nauw contact met de school van onze zoon, in goed overleg bespreekt ze met de leraar waar hij nu de meeste hulp bij nodig heeft. Onze zoon ervaart het uurtje les bij Lucia als erg prettig, hij gaat nooit met tegenzin naar haar toe. Wij bevelen haar dan ook zeer aan bij andere ouders die hun kind de hulp willen geven die nodig is om goed mee te lopen op school.

 

Groetjes,

Sandra 

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 van basisschool "De Werf" in Zaandijk heeft Lucia Heijnsbroek als remedial teacher onze pleegzoon begeleid. Hij heeft door een slechte start als baby o.a. een leer achterstand opgelopen. Het was niet altijd even gemakkelijk hem te helpen, omdat de manier waarop hij leerde nogal wisselend was. Lucia heeft zich volledig ingezet door steeds weer te zoeken naar de juiste manier van aanbieden van de leerstof. Lucia, heel hartelijk bedankt voor al die jaren. Hij heeft heel veel bij je geleerd!!

 

Groeten,

Pieter

“ALS REMEDIAL TEACHER BOUW JE EEN SPECIALE BAND OP MET KIND EN OUDERS MAAR OOK HET CONTACT MET DE LEERKRACT EN DE INTERN BEGELEIDER VAN DE SCHOOL IS BELANGRIJK. SAMENWERKING TUSSEN DE OUDERS, DE SCHOOL EN DE REMEDIAL TEACHER ZORGT ERVOOR DAT HET KIND ZICH BETER KAN ONTWIKKELEN”

CONTACT

Lucia Heijnsbroek


Lijsterbeslaan 10
1544AW Zaandijk
0649124697
lucia@steen-papier-schaar.nl 
https://www.linkedin.com/in/luciaheijnsbroek